$ DOLAR → Alış: 6,81 / Satış: 6,84
€ EURO → Alış: 7,57 / Satış: 7,60

ANADOLU BEYLİKLERİ (2) / CANDAROĞULLARI

Alpcan SAKAL
Alpcan SAKAL
  • 13.08.2019
  • 1.261 kez okundu

Batı Karadeniz’in en güçlü beyliklerinden biri olan Candaroğulları, bulunduğu coğrafya itibari ile Çobanoğulları Beyliği’nin yerinde kurulmuştur. Kastamonu-Sinop civarında kurulan bu beyliğin kurucusu ve beyliğe adını veren kişi Şemseddin Yaman Candar Bey’dir. Dönemin bilgi eksikliğinden beyliğin ortaya çıkışı ve hangi Oğuz boyuna bağlı oldukları bilinmemektedir. Candar Bey’in ölümü sonrası yerini oğlu Süleyman Paşa almıştır.

Süleyman Paşa, ilk zamanlar İlhanlı egemenliğini tanımışsa da İlhanlı hükümdarının ölümü üzerine, Anadolu’daki çoğu Türkmenler gibi kendisi de bağımsızlığını ilan etmiştir. Prof. Yaşar Yücel, Süleyman Paşa’yı beyliğin gerçek kurucusu olarak kabul eder ve niteler. Süleyman Paşa, komşuları Bizans, Osmanlı ve Tâceddinoğullarına karşı dengeli bir siyaset takip etti, Batı ve Orta Anadolu’ya doğru bu yüzden pek fazla fetih girişimlerinde bulunmadı. Bunun yanı sıra Osmanlıların ve Candaroğullarının sürekli akınlarına maruz kalan Bizanslılar, bir elçi aracılığıyla Süleyman Paşa’ya barış teklifinde bulunmuş; böylece Osmanlılara karşı Candaroğullarını kazanmak istemişlerdir. Ancak Süleyman Paşa Bizans kalelerine saldırmaya devam etti. Süleyman Paşa döneminin en büyük başarısı, Sinop’un ilhakı ve buna bağlı olarak Karadeniz ticaretini ellerinde tutan Cenevizliler ile temasa geçilmesidir. Süleyman Paşa’nın oğlu İbrahim Bey’in Sinop emirliği zamanında Sinop Limanı’ndaki on kadar Ceneviz gemisi kendi beyliğine dâhil etmişti.

Süleyman Paşa’nın ölümünden sonra ise Candaroğulları Beyliği, Kastamonu ve Sinop Beyliği olarak iki kola ayrılmış, Yıldırım Beyazıd, Kastamonu koluna son verirken, Ankara Savaşı sonrası Sinop kolu güç kazanmaya başlamıştı. Bu dönemde Sinop kolunun başında bulunan kişi İsfendiyar Bey olduğu için Osmanlı kaynaklarında da bu beylik İsfendiyaroğulları olarak da geçer. Osmanlı hükümdarı Çelebi Mehmet döneminde, Şehzade Mustafa ve Şeyh Bedrettin yanlısı bir siyaset izleyen İsfendiyar Bey, üzerine yürüyen Osmanlı kuvvetleri karşısında zor durumda kalarak Osmanlı egemenliğini kabul etmek zorunda kalmıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminde ise tamamen Osmanlı hâkimiyetine giren Candaroğulları’nın son beylerinden olan Kızıl Ahmet Bey ise Fatih’e karşı Akkoyunlular ile işbirliğine girişmiş ve neticesinde Osmanlı-Akkoyunlu devletleri arasında yaşanan Otlukbeli Savaşı’ndan sonra adından söz edilmemiştir.

 

KAYNAKÇA

  • Nermin Özsel, ORTAÇAĞ TARİHİ, Ankara, Mayıs 2017, Gece Kitaplığı Yayınları
  • Yaşar Yücel, CANDAROĞULLARI, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 7
  • İsmail Hakkı Uzunçarşılı, ANADOLU BEYLİKLERİ ve AKKOYUNLU, KARAKOYUNLU DEVLETLERİ, Ankara, 1984, TTK.
  • Yaşar Yücel, ÇOBANOĞULLARI-CANDAROĞULLARI BEYLİKLERİ, Ankara, 1980, TTK
YAZARIN SON YAZILARI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ